سفارش تبلیغ
آموزش رایگان سئو، سئو روز
آموزش رایگان سئو، سئو روز
 
سر ا چهـ

هوالمحبوب
.
دولت یازدهم در انتخاب استاندارها، سه رویکرد به کار گرفت
 1- بومی سازی
 2- عدم استفاده از استانداران قبلی
 3- نظرجمعی نمایندگان استان ها
.
بومی سازی

مزایا
این طرح که از سوی دکتر روحانی رئیس دولت یازدهم داده شده است در اولین گام در استان چهارمحال بختیاری اجرا شد که با مقبولیت عمومی بسیاری مواجه شد در این طرح می توان به نکات مهمی اشاره کرد که یکی از آنها شناخت جامع استانداران محترم به مسئله فرصت ها - تهدیدها و ضعفها-قوتها است که چهار عامل مدیریت استراتژیک می باشد که تمام سطوح مدیرت ما از بکارگیری آنها ظعف دارند و هیچ وقت بدنبال وجود روابط بین آنها نمی باشند این بومی سازی می تواند رابطه مردم و عالیترین مقام تصمیم گیری در مدیرت استان را بهبود ببخشد و نظر نمایندگان مجلس در انتخاب استاندار ها می تواند باز هم بر تحکم پیوند مجلس و دولت کمک کند که این نظر جمعی دادن را در هیچ یک از دولتهای قبلی مشاهده نمی کنیم. دیگر نقطه قوت این طرح بهره گیری از افراد متخصص در زیر شاخه های استانداری و خصوصا انتهاب فرماندارها می باشد که این می تواند به پیشبرد برنامه های شهرستانها کمک شایانی کند و هزینه هایی مانند رفت و آمد هفتگی فرماندارها را دربسیاری ازموارد حذف کند بطوری که درگذشته بسیاری از فرماندارهای دولت های قبل توجیه خوبی را برای فرار از مسئولیت ها داشتند و این رفت و آمدها بین شهر کاری و شهر وطن ! موجب از بین رفتن برخی در حواث جاده ای و یا مصدومیت هایی می شد که در این طرح به کمترین میزان خود خواهد رسید.
ضعف ها
بومی سازی استانداردر استانها و فرماندار درشهرستانها می تواند باعث تجمع خویشاوند سالاری را در ادارات گسترش دهد و مردم را به نوعی نسبت به دولت مردها بدکار کند و عزل و نصب هایی بصورت رابطه مدار شکل گیرد که مسیر اصلی را به بیراهه بکشاند و همین رابطه ها درنهایت به بی اعتمادی مردم منجرشود. برخورد احساسی با برخی مشکلات رامی توان ضعف دیگر این طرح عنوان کرد که درآن مسئولین با عدم مواجههء منطقی با مسائل موجود مقدار زمان مدیریت شان را با سپری کردن به عواطف و احساسات و حب بغض شخصی از دست می دهند و این در سالیان گذشته و با روی کارآمدن مدیران جزء بسیار قابل مشاهده و بررسی بوده است.
در نهایت آرزو می کنیم که تخصص ونقاط قوت مدیران ارشد به ضعف هایشان بچربد و شاهد تثبیت مدیران در جایگاهشان شویم تا برنامه های بلند مدتی که در بودجه مشخص شده است دستخوش سلیقه های متفاوت نشود...والسلام علیکم ورحمةالله وبرکاته 
موضوع مطلب : بومی سازی, استاندارها

       نظر
چهارشنبه 92 دی 4 :: 7:14 عصر
علیرضا عباسی